W 2022 roku EUROALPHABET.EU sp. z o.o. uzyskała niezależny certyfikat zgodności procesu tłumaczeń z normą PN-EN ISO 17100:2015.

Norma ISO 17100:2015 to nowa międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych zastępująca obecną normę EN 15036. Certyfikacja zapewnia wymagania, z których biura tłumaczeń mogą korzystać w celu poprawy jakości tłumaczeń i systemów zarządzania.

Co oznacza ISO 17100 dla naszego biura tłumaczeń?

Certyfikacja pozwala nam wykazać klientom, że organizacja spełnia wymagania normy ISO 17100.

Nasza podstawowa oferta spełnia większość wytycznych normy, takich jak:

 1. numeracja zleceń,
 2. przesyłamy do akceptacji,
 3. możliwość reklamacji,
 4. poufność danych,
 5. weryfikacja kompetencji tłumaczy.

Natomiast tłumaczenie zgodne w 100% z ISO dodatkowo m.in. podlega weryfikacji przez innego tłumacza i jest droższe. Przy składaniu zamówienia informujemy klienta o tych niusach i pytamy, dla jakiej opcji przygotować wycenę.

Sprawdź ważność certyfikatu

Aby sprawdzić, użyj kodu F0FF7EF6-379 na stronie: www.ll-c.info.

Jak wyglądają tłumaczenia ISO 17100 2015?

Usługi tłumaczeniowe zgodne z ISO 17100 to tłumaczenia przeprowadzane przez certyfikowanych tłumaczy, mają doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów. Wymaga to kilku rzeczy:

 • Stałe zespoły tłumaczy muszą mieć doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów z danej dziedziny.
 • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych:
  • dyplom studiów językowych lub 5-letnie doświadczenie w tłumaczeniach (z języka początkowego na język docelowy),
  • bądź odbyć studia z dowolnej innej dziedziny oraz mieć doświadczenie (dwuletnia praktyka w pełnym wymiarze),
  • lub pięcioletnia praktyka tłumaczeniowa w pełnym wymiarze.
 • Cały czas się rozwijać, brać udział w szkoleniach i kursach.
 • Tłumacz musi przestrzegać wszystkich standardów usług tłumaczeniowych ISO 17100.

 

2015 – standard jakości

To pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych. Została zatwierdzona przez CEN w językach: angielskim, francuskim i niemieckimi i opublikowana przez ISO w dniu 24.04.2015 r.

Norma ISO 17100 została opracowana i opublikowana wersji polskiej przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10.11.2015 (jako PN-EN ISO 17100:2015) z inicjatywy i na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń.

Dodatkowe informacje na temat normy 17100

Norma została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i została po raz pierwszy opublikowana w 2015 roku.

Certyfikacja obejmuje:

 1. wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością (procesy),
 2. wymagania dotyczące jakości tłumaczenia,
 3. wymagania dotyczące zadowolenia klienta,
 4. wymagania dotyczące ciągłego doskonalenia.

Standard określa procesy do wdrożenia przez firmę, aby zapewnić zgodność z ISO 17100:2015, które gwarantuje wysoką jakość tłumaczeń.

Do zakresu normy należą m.in.

Program do dodawania napisów a pracownik instytucji

Zasoby ludzkie:

 1. kompetencje zawodowe tłumaczy,
 2. kwalifikacje tłumacza,
 3. kompetencje zawodowe weryfikatorów, redaktorów i kierowników projektów tłumaczeniowych,
 4. rejestrowanie utrzymywania i ustawicznego rozwijania wymaganych kompetencji.

Proces zamówienia:

 1. zapytanie ofertowe i analiza wykonalności,
 2. oferta cenowa,
 3. umowa między klientem a spółką,
 4. postępowanie z informacjami uzyskanymi od klienta dotyczącymi realizacji projektu,
 5. rejestracja projektów,
 6. przydzielanie projektów,
 7. analiza treści w języku źródłowym,
 8. terminologia,
 9. wytyczne dotyczące stylu,
 10. poufność danych.

Proces tłumaczenia:

 1. zasoby techniczne i technologiczne,
 2. tłumaczenie,
 3. sprawdzenie,
 4. weryfikacja,
 5. redakcja,
 6. korekta,
 7. kontrola końcowa i oddanie tłumaczenia.

Działania po oddaniu tłumaczenia:

 1. informacja zwrotna,
 2. końcowe działania administracyjne.

Kompetencje osób realizujących usługi tłumaczeniowe

Specyfikacje związane z ISO 17100:2015 wymaga zaangażowania dwóch ekspertów. Wykonawcy tłumaczenia muszą wykazać się kompetencjami, wiedzą fachową lub doświadczeniem edukacyjnym.

Poza powyższym każdy proces składający się w dużej mierze z usług tłumaczeniowych musi być zgodny z określonymi procedurami i musi być kontrolowany i rozliczany.

17100 2015 – interpretacja i istotne aspekty świadczenia usług tłumaczeniowych

Standard ten określa wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych przez profesjonalnych tłumaczy i biura tłumaczeń. Działa on na całym świecie.

Norma ISO – korzyści z implementacji

Implementacja normy ISO 17100 może przynieść wiele korzyści, w tym:

 • poprawa bezpieczeństwa informacji,
 • zwiększenie efektywności zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zwiększenie zaufania do firmy wśród klientów i partnerów,
 • poprawa wizerunku naszej firmy,
 • zwiększenie konkurencyjności.

Wymagania ISO 17100, a codzienność w branży tłumaczeniowej

Norma ISO 17100:2015 obejmuje cały proces tłumaczenia, zaczyna się od wstępnej analizy potrzeb klienta (działania wstępne), przez proces produkcyjny, a kończy na oddaniu tłumaczenia i zawiera wszystko pomiędzy.

ISO 17100:2015 opiera się na ISO 9001:2008, międzynarodowej normie zarządzania jakością, która jest chętnie wdrażana i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W związku z tym zawiera wszystkie wymagania normy ISO 9001:2008, z określonymi dodatkami i wyjaśnieniami dotyczącymi procesu tłumaczenia.

Norma ma zastosowanie do wszystkich rodzajów pisemnych tłumaczeń. Może być używana we wszystkich częściach świata.

Wdrożenie ISO 17100 w procesie stabilnego rozwoju firmy

Wdrożenie przez działy tłumaczeń ISO 17100 w procesie stabilnego rozwoju naszej firmy jest kluczowe dla zapewnienia, że nasze usługi spełniają wysokie standardy jakościowe. Jest to także niezbędne do utrzymania naszej pozycji na rynku oraz do dalszego rozwoju naszej firmy.

Działy tłumaczeń wdrażające ISO 17100 są zobowiązane prowadzić dokumentację i audyty, aby upewnić się, że usługi są świadczone zgodnie ze standardem.

Jak uzyskać normę ISO 17100? Proces certyfikacji

Proces certyfikacji ISO 17100 jest skomplikowany i wymaga od firm tłumaczeniowych prowadzenia dokumentacji i audytów. Aby uzyskać certyfikat, firma musi spełnić wszystkie wymogi, zgodność standardu, a także przejść pomyślnie przez proces audytu. Proces audytu obejmuje sprawdzenie dokumentacji firmy, a także rozmowy z pracownikami i klientami. Firma musi także przedstawić przykłady prac swoich specjalistów zakresie tłumaczenia, aby audytorzy mogli ocenić jakość świadczonych usług.

Akredytacja

Aby uzyskać certyfikat z branży tłumaczeniowej ISO 17100, firma tłumaczeniowa musi przejść przez proces akredytacji. Proces ten obejmuje audyt oraz ocenę przez niezależnego audytora. Firma tłumaczeniowa musi także prowadzić dokumentację i audyty, aby upewnić się, że usługi są świadczone zgodnie ze standardem, tak jak robi się to w naszej firmie.

Audyt certyfikacyjny

Audyt certyfikacyjny jest procesem, którego celem jest zweryfikowanie, czy firma tłumaczeniowa spełnia wymagania normy ISO 17100. Audyt przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę akredytującą, która sprawdza dokumentację firmy tłumaczeniowej, a także prowadzi rozmowy z pracownikami i klientami.