ZobaczReferencję

(…) tłumaczeniu i stworzeniu napisów do 10 kilkuminutowych filmów (…)

Praca została wykonana zgodnie z umową i przyjęta bez zastrzeżeń.

ZobaczWideo

(…) tłumaczeniu i stworzeniu napisów do 10 kilkuminutowych filmów (…)

Praca została wykonana zgodnie z umową i przyjęta bez zastrzeżeń.

Lista filmów:

szczyt