ZobaczReferencję

CJE „Euro-Alphabet” wywiązała się z powierzonego tłumaczenia z należytą starannością i w sposób profesjonalny. Współpraca przy realizacji tłumaczeń przebiegała na wysokim poziomie i bez zastrzeżeń, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w umowie.

Możemy rekomendować CJE „Euro-Alphabet”, jako solidne i sprawnie funkcjonujące biuro tłumaczeń.

szczyt