ZobaczReferencję

Ocena firmy EUROALPHABET w zakresie:
• Terminowości: bardzo dobra
• Kontaktu z klientem: bardzo dobra
• Jakości usług tłumaczenia i redakcji językowej: bardzo dobra

Zaświadczam, że firma EUROALPHABET z siedzibą w Lublinie (Polska), przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 4, zrealizowała w 2022 roku dla Stałego Przedstawicielstwa RP przy Organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie następujące usługi:
• tłumaczenie pisemne tekstów z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski o łącznej objętości 122 stron obliczeniowych;
• redakcję językową tekstów w języku polskim, angielskim oraz włoskim o łącznej objętości 281,5 stron obliczeniowych z dziedziny teologii.

Powyższe prace obejmowały teksty wygłoszone przez papieża Jana Pawła II skierowane do Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie.

szczyt