ZobaczReferencję

Firma EURO-ALPHABET była głównym wykonawcą tłumaczenia na język angielski publikacji przesłanych do naszej *** w języku polskim. W drugiej połowie 2018 roku firma EURO-ALPHABET przetłumaczyła 15 publikacji w objętości 353 stron obliczeniowych. Przetłumaczone zostały publikacje z następujących dziedzin mikrobiologii: mikrobiologia ogólna, molekularna, medyczna, weterynaryjna, środowiskowa oraz wirusologia. Zadanie było finansowane w ramach *** ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Firma EURO-ALPHABET wykazała się bardzo dobrą sprawnością organizacyjną, tłumaczenia wykonywane są terminowo.

szczyt