W dzisiejszym świecie na co dzień mamy do czynienia z tekstami napisanymi w języku obcym. Często też sami musimy redagować takie treści. Przyczynia się to do nabierania przez nas przyzwyczajeń interpunkcyjnych, które są błędne, kiedy używamy ich w języku polskim.

O ile współpracownik może spojrzeć z przymrużeniem oka na przesłaną mu przez nas wiadomość zawierającą błędy interpunkcyjne, w środowisku biznesowym, naukowym i wśród profesjonalistów błędy te będą odebrane jako brak podstawowej wiedzy językowej. W tym krótkim artykule chciałbym zwrócić uwagę na kilka zasad interpunkcji, z którymi często problemy mają początkujący tłumacze.

Najważniejsze zasady interpunkcyjne

1. Chcąc wyodrębnić w tekście cytat, zapisujemy go w cudzysłowie w następującej postaci: „[…]” (Alt+0132 otwierający, Alt+0148 zamykający), kropkę stawiamy dopiero za cudzysłowem zamykającym (zasada ta nie dotyczy wykrzyknika i znaku zapytania).

2. Znaku dywizu (- łącznika) i półpauzy (– [Alt+0150 z klawiatury numerycznej]), ewentualnie pauzy (— [Alt+0151 z klawiatury numerycznej]) należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Łącznik stosujemy w nazwiskach dwuczłonowych (Bachleda-Curuś), złożeniach (czarno-biały) nie wstawiając pomiędzy słowa spacji. Półpauzę stosujemy, jako znak relacji czy wskazania ram (mistrz–uczeń, lata 1920–1922, rozdziały 2–5). Natomiast jako myślnika używamy znaku pauzy okolonego spacjami (przykład w pkt. 5).

Przeczytaj: Jak SZYBKO wstawić znak cudzysłowu dolnego i górnego oraz półpauzy na klawiaturze

3. Dwóch przymiotników należących do różnych kategorii semantycznych nie należy oddzielać przecinkiem.

Przykład: mały czarny kot, złota polska jesień;

4. Nie wstawiamy spacji pomiędzy nawiasem (otwierającym i zamykającym), a tekstem znajdującym się wewnątrz nawiasu. Kropkę stawiamy dopiero za nawiasem zamykającym.

5. Dialogi lub wypowiedzi w języku polskim oznaczamy za pomocą myślnika.

Przykład:
PL: — Dawno się nie widzieliśmy — powiedział Adam.

6. Wyrazy występujące po dwukropku zwykle zapisujemy z małych liter, chyba że pojawia się dłuższy cytat.

7. Kropkę pomija się po tytułach, nagłówkach, liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę lub dzień miesiąca (w przypadku, gdy nazwa miesiąca zapisana jest słownie lub cyfrą rzymską).

Więcej szczegółowych zasad pisowni i interpunkcji można znaleźć tutaj.