Potrzebujesz profesjonalnej transkrypcji nagrań? Wyślij zapytanie, przygotujemy wycenę.

Wycena transkrypcji

Transkrypcja nagrania wideo to nie to samo co napisy do filmu. W przeciwieństwie do napisów dialogowych nie da się jej oglądać razem z filmem, bo nie ma przypisanych do tekstu czasowych znaczników. Rządzi się ona innymi zasadami.

Tworzenie transkrypcji do filmu lub treści audio może wydać się proste. Jednak pewne zasady nie są takie oczywiste. Poniżej prezentujemy według nas najważniejsze reguły transkrypcji.

I. PODSTAWOWE ZASADY

 1. Transkrypcja powinna być dosłowna i zawierać wszystkie słyszalne dźwięki na nagraniu.
 2. Słowa niepewne/niezrozumiałe zapisujemy w taki sposób, w jaki zostały usłyszane, oznaczając stemplem czasowym: [? gg:mm:ss].
 3. Słowa o nieznanej pisowni zapisujemy fonetycznie i oznaczamy stemplem: [zapis fonetyczny gg:mm:ss].
 4. Elementy niesłyszalne oznaczymy w następujący sposób: [niesłyszalne gg:mm:ss].
 5. Przerwane wypowiedzi oznaczamy przy wykorzystaniu wielokropka […].
 6. Jeśli słychać tylko fragment słowa, należy go zapisać.
 7. W nawias kwadratowy wpisujemy inne elementy głosowe, jak śmiech, jąkanie, wzruszenie, płacz, wzburzenie, krzyk: [nazwa elementu]. Podobnie zapisujemy komentarze dotyczące niewerbalnych zdarzeń takich jak wyjście rozmówcy, szarpanina itp.

II. OSOBY I NAZWY WŁASNE

 1. Każdą kolejną wypowiadającą się osobę zapisujemy w kolejnym akapicie, wstawiając nazwę osoby mówiącej:

[Sąd] Treść wypowiedzi.
[Pełnomocnik] Treść wypowiedzi.
[Imię Nazwisko] Treść wypowiedzi.

W znacznikach należy podawać również imiona i nazwiska, gdy będzie ich więcej niż jedna osoba. W innym wypadku wystarczy podać tylko funkcję: świadek, pełnomocnik pozwanej itd.

 1. Gdy nie wiadomo kto mówi, podajemy płeć mówcy według podanych skrótów. [M] jak mężczyzna i [K] jak kobieta.
 2. Nazwy własne, imiona, nazwiska piszemy wielką literą.
 3. Skróty, które są nazwami własnymi, należy zapisywać w sposób powszechnie przyjęty przy użyciu przypisanych im skrótów.
 4. Nazwy własne i skróty odmieniane należy zapisywać w sposób, w jaki zostały wypowiedziane. Nie wolno stosować skrótów.

III. PISOWNIA

 1. Liczebniki (w datach, nazwach wydziałów, etc.) należy zapisywać słownie.
 2. Zdanie zaczyna się od dużej litery, a kończy kropką.
 3. Transkrypcja odzwierciedla wszystkie błędy językowe, powtórzenia, oryginalną wymowę oraz pozostałe elementy głosowe.

A według was, jakie są ważne zasady transkrypcji?

Rzeczywiście, tworzenie transkrypcji to coś więcej niż zwykłe spisane rozmowy, dlatego jeśli masz problem z tym problem, chętnie pomożemy. Napisz do nas.

Stworzone na podstawie wytycznych Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych odnoszących się do Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 5 października 2011 r (źródło).