Gdzie mogę nanieść korektę?

  1. Kliknij przycisk „REVISE” w prawym dolnym rogu i otwórz link do korekty.
  2. Dla każdego segmentu kliknij „APPROVED”, jeśli uważasz, że tłumaczenie jest prawidłowe. W przeciwnym razie edytuj tłumaczenie. Nie ma potrzeby określać typu napotkanych problemów.

Naniesione zmiany widoczne są w zakładce „Revise”:

Wygenerowany plik z MateCat często wymaga poprawek

Pamiętaj! Poprawki nanosi tylko osoba korygująca tłumaczenie jako ostatnia.

Aktualizacja spisu treści

Po przetłumaczeniu całego pliku trzeba zaktualizować w Wordzie (jeśli występuje) cały spis treści i sprawdzić jego poprawność w porównaniu z plikiem źródłowym. Aby to zrobić:

  1. Pobierz przetłumaczony plik na dysk.
  2. Znajdź zautomatyzowany spis treści i kliknij prawym przyciskiem myszy.
  3. Wybierz „Aktualizuj pole”, kliknij „Aktualizacja całego spisu”, a następnie zapisz ustawienia, klikając OK.

 

Treści tłumaczone w Wordzie

Wykresy i grafiki w formacie zdjęć

Nieaktywne wykresy i grafiki w formacie zdjęć, nie da się przetłumaczyć za pomocą narzędzi CAT. Trzeba je ręcznie opisać legendą, po pobraniu gotowego tłumaczenia z CAT-a.

Przykładowa legenda:

 

Legenda

angielski polski
exit door drzwi wyjściowe

Wklejone z Excela wykresy i tabelki

Edytowalne wykresy i tabelki, które można otworzyć i edytować w Excelu, nie są tłumaczone przez programy CAT. Trzeba je oddzielnie przetłumaczyć po pobraniu gotowego tłumaczenia.

Aby edytować wstawioną tabelkę/wykres, należy na nią dwa razy kliknąć – otworzy się wówczas arkusz kalkulacyjny Excel, w którym będziemy mogli dokonać zmian i je zapisać. Aby zaktualizować tabelę/wykres w Wordzie, wystarczy na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybrać „Aktualizuj łącze”.