W związku z dyrektywą UE o dostępności nagrań, na podmioty publiczne takie jak samorządy (gminy, powiaty) został nałożony obowiązek dodawania napisów do wszelkich nagrań publikowanych na ich stronach internetowych, w tym nagrań z sesji rady powiatu i gminy. Przygotowaliśmy instrukcję, która pomoże zrealizować to zadanie.

Czy wiesz, jak wygląda nasza oferta na napisy?

Specjalna oferta dla instytucji państwowych na rozszerzone, jak i automatyczne napisy. Zostaw email, jeśli chcesz poznać szczegóły.

Klikając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie aktualizacji na temat produktu subtiled.com i akceptujesz politykę prywatności.

Mówi o nas

Interia

Przykładowo film z sesji trwa średnio około 2 godziny. Ręczne spisywanie i rozstawianie napisów może zająć kilka dni. Upraszcza to i skraca czas realizacji aplikacja do generowania automatycznych napisów Subtiled.com. Tak wygenerowane napisy oprócz rozstawionego w czasie transkryptu w nawet 90% odzwierciedlają mówiony tekst. Sprawdź instrukcję opisującą proces generowania automatycznych napisów.

Kiedy samorządy mają obowiązek dołączyć napisy do nagrań wideo i audio?

Zgodnie z informacjami na rządowym Portalu Funduszy Europejskich wszystkie filmy, które zostały opublikowane od dnia 23 września 2020 r. mają obowiązek posiadania napisów dla osób niesłyszących zgodnych ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

Ustawa obejmuje wszystkie treści należące do podmiotu publicznego, w tym te publikowane na stronach internetowych, stronie na Facebooku, czy kanale YouTube. Powiat ma również obowiązek zapewnienia napisów do materiałów wyprodukowanych na przykład przez lokalną telewizję powiatową na zlecenie urzędu. Materiały opublikowane przez lokalną telewizję należące do podmiotu publicznego są materiałami, których sytuację reguluje art. 6 ustawy. Natomiast materiały należące do telewizji nie są objęte wymogami ustawy.

Kiedy samorządy nie mają obowiązku dołączyć napisów?

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących, które zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. . Jednostki samorządowe nie są też zobowiązane do zapewnienia napisów do filmów i nagrań audio nadawanych tylko na żywo. Jeśli natomiast po emisji na żywo nagrania te zostaną zamieszczone na stronie internetowej, będą musiały zostać opatrzone napisami.

Źródło:

www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/faq—czesto-zadawane-pytania

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

Dlaczego stworzenie napisów dla nagrań wideo gminy jest potrzebne?

Przygotowanie napisów do nagrań publikowanych przez samorządy jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia dostęp do informacji osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym. Do tej grupy należą osoby niesłyszące, które posługują się polskim językiem migowym jako językiem pierwszym oraz nauczyły polskiego języka fonicznego jako języka drugiego, oraz osoby, które mają trudności ze słuchem, na przykład osoby starsze. Obecnie osoby z dysfunkcjami narządów słuchu, czy wzroku, wywalczyły sobie prawo do tego, aby informacje dotyczące miejsca ich zamieszkania były dla nich łatwe dostępne.

Transkrypcja, czyli zapis tego, co słychać w nagraniu, ma być także ułatwieniem dla mieszkających w Polsce obcokrajowców dopiero uczących się języka polskiego. Dzięki napisom łatwiej jest im zrozumieć przekaz, bo jednocześnie słyszą wypowiedzi i czytają transkrypcję. Z napisów często też korzystają osoby bez niepełnosprawności, jeśli na przykład chcą obejrzeć nagranie, będąc w pomieszczeniu, gdzie panuje hałas, lub chcą je obejrzeć bez dźwięku, aby nie przeszkadzać innym. Napisy to także ułatwienie w wyszukiwaniu wypowiedzi w treści w wideo, jako że platforma wideo YouTube wyświetla wyszukiwania na podstawie treści transkrypcji wideo.

Czym się różni audiodeskrypcja od napisów rozszerzonych dla nagrań wideo?

Audiodeskrypcja to usługa przygotowywana na potrzeby osób niewidzących lub słabowidzących, będąca częścią ścieżki dźwiękowej. Stosowana jest przede wszystkim w filmach. Podczas przerwy w dialogach, lektor opowiada o tym, co dzieje się na ekranie, opisuje bohaterów i ich mimikę, to jak są ubrani, gdzie rozgrywa się akcja.

W większości przypadków nie jest potrzebna. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/co-z-audiodeskrypcja-wyjasnienia-dotyczace-dostepnosci-cyfrowej-multimediow

Czym są napisy rozszerzone według standardów WCAG 2.1 na poziomie AA?

Ustawa nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia napisów rozszerzonych do wszystkich nagrań audio i video. Napisy rozszerzone są podobne do zwykłych napisów, jednak oprócz dialogów zawierają opis elementów innych, niż dialogi, które są potrzebne do zrozumienia tego, co się dzieje w nagraniu, czyli efektów dźwiękowych, takich jak przykładowo śmiech bohaterów, czy muzyki.

Rozróżnia się napisy rozszerzone zamknięte oraz otwarte. Napisy rozszerzone zamknięte mogą być włączane lub wyłączane przez użytkownika w zależności od rodzaju odbiornika (przykładowo odtwarzacz YouTube), natomiast napisów rozszerzonych otwartych nie da się wyłączyć, gdyż są one połączone z obrazem. W przypadku napisów zamkniętych trzeba dodać możliwość ich pobrania. Można to zrobić, załączając w opisie do nich link.

Formułując napisy rozszerzone, należy starać się, aby ich przekaz był jasny oraz aby zawarte w nich były wszystkie istotne informacje.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: www.fdc.org.pl/wcag2/index.html#captionsdef

Jak przygotować napisy (rozstawionej w czasie transkrypcji) do filmu samemu?

Napisy w łatwy sposób można przygotować samemu za pomocą darmowego programu Subtiled.com dostępnego na stronie https://www.euroalphabet.eu/napisy/. Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny. Wystarczy wkleić link do nagrania lub wgrać plik z plikiem ze swojego komputera. Obsługiwane formaty to YouTube, Vimeo, mp4, WebM, flv, SoundCloud, ogg i mp3. Następnie należy kliknąć “Rozpocznij”.

W pierwszym etapie program umożliwia podgląd nagrania i spisanie wypowiedzi oraz ich podział na poszczególne wersy napisów. Zaleca się podział wypowiedzi na wersy zawierające nie więcej niż 40 znaków. W jednym napisie mogą być co najwyżej dwa wersy. Jeśli napisy będą zbyt długie, odbiorcy mogą nie nadążać z ich czytaniem.

Następny etap to rozmieszczenie napisów, czyli ustalenie, kiedy dany napis będzie się pojawiał i kiedy ma zniknąć. Aby ustawić początek napisu, należy nacisnąć strzałkę w dół. Następnie trzeba wybrać moment, kiedy napis ma zniknąć i nacisnąć strzałkę w górę.

Po zakończeniu pracy wystarczy nacisnąć „Pobierz”. Gotowe napisy można pobrać w formacie SRT lub DFXP. Za dodatkową opłatą w aplikacji możesz zamówić też wgranie napisów na twardo do filmu.

Jak dodać napisy do filmu na YouTube?

Dodawanie własnych napisów do filmu na YouTube opisane jest krok po kroku tutaj.

Jak wygenerować automatyczną transkrypcję napisów?

Przygotowaliśmy instrukcję opisującą proces generowania automatycznych napisów. Takie napisy to oszczędność czasu, bo w 90% odzwierciedlają mówioną treść i są bardzo dobrą podstawą do tworzenia napisów.

Kto dba o przestrzeganie ustawy dotyczącej dostępności cyfrowej?

Za monitorowanie dostępności cyfrowej stron internetowych tj. m.in. stworzenie napisów do filmów jest  odpowiedzialny minister ds. cyfryzacji.

Monitorowanie będzie odbywać się z pomocą specjalnego oprogramowania, a dodatkowo zostaną przeprowadzane audyty wybranych stron. Pierwsze takie badanie odbędzie się w 2020 roku, które będzie podstawą do przygotowania sprawozdania dla Komisji Europejskiej.

Podmioty publiczne uporczywie uchylające się od zapewnienia napisów, muszą się liczyć z karami finansowymi.

Kto podlega ustawie o zapewnianiu dostępności?

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. określa w artykule 3 podmioty publiczne, które są zobowiązane do jej stosowania. Poniżej przygotowaliśmy listę głównych podmiotów podlegających ustawie, która ma charakter pomocniczy. Jednak weryfikacja czy dany podmiot podlega ustawie należy analizować w kontekście całości art. 3 ustawy.

Lista podmiotów, które powinny stworzyć napisy do nagrań wideo

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Agencja Wywiadu
 • Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Baltica”
 • Biblioteki Publiczne
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Centralny Ośrodek Sportu
 • Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
 • Centrum Usług Logistycznych
 • Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej
 • Domy kultury
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Inspekcja Handlowa
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych
 • Inspekcja Transportu Drogowego  Inspekcja Weterynaryjna
 • Jednostki budżetowe
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i wszystkie jednostki podległe
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jednostki podległe
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Straży Granicznej  Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”
 • Ministrowie/ministerstwa
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Naczelna Rada Zatrudnienia
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowe Centrum Krwi
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Państwowa Straż Rybacka
 • Państwowe fundusze celowe
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Carpatia”
 • Policja
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania”
 • Profilaktyczny Domu Zdrowia w Juracie
 • Prokuratura krajowa
 • Przedszkola publiczne
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Samorządowe zakłady budżetowe
 • Sądy
 • Służba Celno-Skarbowa
 • Służba Ochrony Państwa
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Straż Graniczna
 • Szkoły publiczne
 • Transportowy Dozór Techniczny  Uczelnie publiczne
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Urzędy marszałkowskie
 • Urzędy miast
 • Urzędy gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Muzea publiczne
 • Galerie sztuki publiczne
 • Wojewodowie i działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej)
 • Wojskowy Dozór Techniczny
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast”
 • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jednostki podległe
 • Zakłady Karne
 • Związki metropolitalne
 • Żłobki

Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Ustawie podlegają także podmioty, które zostały utworzone przez jednostkę sektora finansów publicznych (np. gminę). Dotyczy to podmiotów, które oferują usługi o charakterze powszechnym (z wyłączeniem handlowego i przemysłowego). Taki podmiot też:

 • jest w ponad 50% finansowany przez jednostkę finansów publicznych, lub
 • ma zarząd nadzorowany przez jednostkę sektora finansów publicznych, lub
 • jednostka sektora finansów publicznych ma ponad połowę udziałów lub akcji w tym podmiocie, lub
 • jednostka sektora finansów publicznych powołuje ponad połowę organu nadzorczego tego podmiotu, lub
 • jednostka sektora finansów publicznych powołuje ponad połowę organu zarządzającego tego podmiotu.