ZobaczReferencję

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, stanowiącymi podstawę odbioru przedmiotu zamówienia przeprowadzono weryfikację, w wyniku której stwierdza się, że przedmiot zamówienia został przeprowadzony od dnia podpisania umowy do dnia 17.06.2015 r. oraz odpowiada treści zapytania ofertowego.
Końcowy wynik przyjęcia: Pozytywny

szczyt