ZobaczReferencję

Wykonane przez CJE „Euro-Alphabet” tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z zapisami zawartej przez strony umowy. W przekładzie zastosowano specjalistyczne słownictwo odpowiadające terminologii stosowanej w niemieckiej branży komunikacyjnej.

Niniejszym stwierdzamy, że Biuro Tłumaczeń „Euro-Alphabet” wywiązało się z powierzonego zadania w sposób należyty i profesjonalny.

szczyt