ZobaczReferencję

…dokonuje się odbioru przedmiotu umowy, zrealizowanego zgodnie z § 1 ust 1 oraz § 2 ust. 1 umowy, co stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości…

szczyt