ZobaczReferencję

Przedmiotowa usługa została wykonana z należytą starannością oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie procedury zlecania usługi. Wobec powyższego nie stwierdzono przeszkód formalnych i merytorycznych w dokonaniu odbioru przetłumaczonego tekstu.

szczyt