ZobaczReferencję

Przedmiotowa usługa została wykonana z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Wobec powyższego nie stwierdzono przeszkód formalnych i merytorycznych w dokonaniu jej odbioru.

szczyt