Państwowo Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej

Tłumaczenie artykułów naukowych z dziedziny sportu

Tematyka: społeczna, ekonomiczna, pedagogiczna, prawna, finansowa, przyrodnicza, nauki o zdrowiu, kultura fizyczna
Kombinacja: z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski
Rok: 2016-2019
szczyt