3 kwietnia 2018

Tłumaczysz na język polski aplikacje, programy? Sprawdź, czy dobrze zapisujesz {{zmienne}}

Zajmując się tłumaczeniami stron internetowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych i całą resztą informatycznej twórczości, tłumacz nie uniknie spotkania ze zmiennymi. Jak więc należy z nimi postępować?

Jeśli w tekście występują zmienne, należy tak przeformułować zdanie, aby dopasować je do tego, co może wystąpić pod zmienną.

Przykłady:
Zmienna jest liczbą:
EN: %n entries were found
PL: znalezione wpisy: %n
PL: znalezionych wpisów: %n

EN: You have $number notifications.
PL: Masz ($number) powiadomienia.
PL: Liczba powiadomień: $number.

Zmienna jest nazwą:
EN: [name] has sent you %n files.
PL: Użytkownik [name] przesłał Ci nowe pliki: %n.
PL: Otrzymałeś nowe pliki (%n) od użytkownika [name].

Główny problem ze zmiennymi w tłumaczeniu EN–PL stanowi fakt, że język polski ma bogatszą fleksję niż język angielski. Gdybyśmy w powyższym przykładzie nie zmienili struktury zdania: „[name] przesłał Ci %n nowych plików” i pod zmienną [name] wystąpiłaby nazwa lub imię żeńskie, a pod zmienną liczbową – 3 lub 4, zdanie byłoby niepoprawne: „maria6325 przesłał Ci 3 nowych plików”.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, chętnie pomożemy,  napisz do nas.

szczyt