Do wyceny tłumaczenia dokumentów wliczany jest każdy znak, wpisany za pomocą edytora tekstu. Może to być litera, cyfra, znak interpunkcyjny oraz spacja.

Jak sprawdzić dokładną ilość znaków ze spacjami

Można skorzystać z naszej panelu do wyceny (https://panel.euroalphabet.eu lub sprawdzić ręcznie w Wordzie. Poniżej krótka instrukcja wideo pokazująca jak sprawdzić dokładną liczbę znaków ze spacjami w MS Word 2016.

 

Jak sprawdzić ilości znaków w Edytorze Microsoft Word

Aby policzyć ilość znaków ze spacjami w edytorze tekstu MS Word, należy otworzyć dokument, następnie kliknąć Narzędzia – Statystyka wyrazów. W tym momencie naszym oczom ukaże się podobne okienko jak na obrazku poniżej. Ze statystyki dowiadujemy się, że dokument posiada np. 326 znaków (ze spacjami). Jeśli chcemy zliczyć znaki ze spacjami wybranego kawałka tekstu, należy zaznaczyć ten tekst i również kliknąć Narzędzia – Statystyka wyrazów. Microsoft Word zlicza też znaki ze spacjami, które znajdują się w polach tekstowych.

liczba znaków Word

Jak sprawdzić ilość znaków ze spacjami w edytorze OpenOffice Write

Aby zliczyć ilość znaków w edytorze tekstu OpenOffice Write, należy otworzyć dokument (w którym chcemy zliczyć znaki) następnie kliknąć Narzędzia – Policz słowa. W tym momencie naszym oczom ukaże się podobne okienko jak na obrazku obok. Ze statystyki dowiadujemy się, że dokument posiada np. 326 znaków (ze spacjami). Jeśli chcemy zliczyć znaki wybranego kawałka tekstu, należy zaznaczyć ten tekst i również kliknąć Narzędzia – Statystyka wyrazów. OpenOffice Write zlicza znaki, które znajdują się w polach tekstowych.

liczba znaków OpenOffice

\

Artykuł odpowiada na poniższe pytania:

  • Jak sprawdzić ilość znaków w Wordzie 2016
  • Liczenie znaków Word 2013
  • Ilość znaków Word 2016
  • Ilość zdań w Wordzie
  • Jak policzyć znaki w Wordzie 2016
  • Ile znaków na stronie Word