Po przygotowaniu pierwszej wersji tłumaczenia przychodzi czas na poprawki. W trakcie procesu wprowadzania ostatnich zmian i ujednolicania tekstu trzeba przyjrzeć się także formatowaniu dokumentu. Zmiany formatu, które wydają się często jedynie kosmetyką, w oczach klienta odróżniają tłumaczenie profesjonalne od amatorskiego. Oto najważniejsze zasady, na które powinniśmy zwracać uwagę:

– Należy zachować strukturę tekstu tłumaczenia w odniesieniu do podziału na akapity, śródtytułów itp.

– Zasady zapisywania dat: datę zapisujemy za pomocą cyfr, np. 31.01.2006 r. lub 31 III 2006 r., a w zapisie słownym miesiąc piszemy zawsze w dopełniaczu, np. 31 marca 2006 r. (nie: 31 marzec!).

– Format używany w tekście jest z reguły kwestią wyboru, ale ważne jest, aby stosować go konsekwentnie. Jeśli decydujemy się na zapisanie liczebników słownie, pozostałe liczebniki należy zapisać w ten sam sposób.

– Jednakowa zasada obowiązuje przy stosowaniu walut, czyli albo złoty, euro, funt itp., albo PLN, EUR, GBP itp.

– Liczby powyżej 5 cyfr zapisujemy ze spacją nierozłączną (Alt 0160 z klawiatury numerycznej) po tysiącach, milionach, miliardach itd.; z wyjątkiem użycia spacji nierozłącznej po pierwszej cyfrze liczby czterocyfrowej, jeśli występuje ona w tabeli razem z dłuższymi liczbami.

– W języku polskim ułamki dziesiętne oznacza się przecinkiem, a nie kropką.

Przykład: 20,5 cm, 102,64 kg itp. (wyjątek: numery wersji, np. wersja 1.2);

– W zapisie wartości procentowych między liczbą i znakiem nie należy stawiać spacji: 100% (nie: 100 %).