Zagadnienia z zakresu gramatyki są nieraz zawiłe i przez wiele osób stosowane wyrywkowo i niekonsekwentnie. Wykonując tłumaczenia profesjonalnie, nie można zapomnieć, że jednym z najważniejszych narzędzi, jakie powinno znaleźć się w warsztacie każdego tłumacza, jest znajomość zasad gramatyki. Poniżej przedstawiam kilka zasad, o których często zapomina wielu tłumaczy.

1. W języku polskim zdecydowanie częściej używana jest strona czynna niż bierna. Lepiej więc stosować wyrazy typu „należy”, „warto” lub nieosobowe formy czasownika.

2. W miarę możliwości należy używać form uniwersalnych, stosując np. formy czasu teraźniejszego zamiast przeszłego (o ile nie zmienia to ogólnego sensu wypowiedzi). Pozwoli nam to uniknąć oboczności form w zależności od płci adresata tekstu.

Przykład: Nie pamiętam tytułu książki zamiast Zapomniałem/Zapomniałam tytułu książki;

3. Zwracając się w formie grzecznościowej, należy stosować jedyną poprawną formę gramatyczną.

Przykład: usłyszą Państwo, mogą Państwo zobaczyć itp.;

4. W tekstach oficjalnych należy unikać formy 2. osoby liczby mnogiej (nie stosujemy formy Możecie Państwo, lecz Mogą Państwo).

5. Nazwy jednostek należy zawsze zapisać w formie odmienionej.

Przykład: 100 gramów (nie: 100 gram), 50 sekund, 40 woltów (nie: 40 wolt) itp.;

6. W instrukcjach, podręcznikach itp. najczęściej stosowane są formy trybu rozkazującego.

7. Pamiętajmy, że klikamy coś, a nie na coś ani w coś.